Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Investigadores en la llum i en las tecnologies de la llum

El Grupo de Mujeres en Física  de la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF)” i la “Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA)” han produït  aquesta exposició amb l’objectiu  de fer visibles algunes de les investigadores que han contribuït significativament al desenvolupament del camp científic de la llum i a elles han dedicat aquesta Exposició. A més, és indubtable que donant visibilitat a la tasca d'aquestes científiques i posant en valor les seves aportacions en l'avanç de les tecnologies òptiques i fotòniques de la nostra Societat, crearem referents per a les futures generacions i, sobretot, per a les joves estudiants.
Molts són les fites importants en la història de la ciència de la llum que commemorem aquest any, però darrere de tots ells trobem el nom d'un investigador: Alhazen, Fresnel, Maxwell, Einstein, Penzias, Wilson i Kao. Tots homes.
No obstant això, és absurd pensar que l'altra meitat de la humanitat ha estat absent en l'esdevenir dels descobriments científics. Al llarg de la Història de la Ciència ha hagut dones valentes i brillants que, tot i la prohibició explícita i negació continuada de la seva vocació, han sabut obrir-se camí i ens han il·luminat amb els seus descobriments sobre la llum. És moment ara d'il·luminar-hi i serveixi aquesta exposició com a homenatge.

Grupo de Mujeres en Física  de la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF) y la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA).