Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

La vida de l’aigua

Del 16 al 30 de juny de 2017
Centre Cultural Sant Josep

Exposició:

L’aigua és un element imprescindible per a la vida i per  satisfer les necessitats bàsiques de les ciutats i dels pobles, també les teves. Saps que cadascun de nosaltres consumim uns 6.400 litres d’aigua al dia?
Fem servir molta més aigua de la que ens pensem. No només per beure o dutxar-nos, sinó que qualsevol producte que comprem implica un consum d’aigua en la seva producció. És el que es coneix com a aigua virtual.
En aquesta exposició es parla de l’aigua a la natura, de l’aigua a la ciutat  i de la relació que hi tenim totes les persones.

L’exposició, amb guió i disseny expositiu i gràfic de Lavola, ens ha estat cedida per la Diputació de Barcelona. En col·laboració amb l’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.