Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

"Neolític: De nòmades a sedentaris”

Aquesta exposició itinerant explica, d’una manera explícita i amena, un període fonamental en l’evolució cultural de la nostra espècie: el neolític. Durant aquest període, -denominat així per l’aparició d’una nova tècnica en l’elaboració d’instruments lítics-, la nostra espècie aconsegueix avenços imprescindibles en tots els camps. De la forma de vida del caçador-recol·lector organitzat en grups de pocs individus es passa a la formació de poblats estables agrícoles i ramaders i, una mica més tard, a la creació de veritables ciutats i a la invenció de les primeres escriptures.

Geogràficament, els processos de desenvolupament del neolític es van produir en llocs diferents i molts distants (l’Índia, la Xina, l’Àfrica i Amèrica), tot i que els més antics estan documentats a l’Orient Mitjà.

A les regions de l’Orient Mitjà en què es coneix bé un procés autònom cap a la producció artificial d’aliments, la seqüència cultural comença amb un complex de l’epipaleolític o mesolític, que en algunes zones passarà al neolític preceràmic amb dues fases (agricultors i posteriorment també pastors que encara no coneixen la terrissa), el neolític ceràmic, i finalment iniciarà el calcolític (amb grans ciutats i escriptura).

La mostra té com a comissari Lluís Batista i ha estat produïda per l’Obra Social Fundació “La Caixa”.